Wel kunnen we nog goed uw bijdrage gebruiken om met de bewoners op stap te gaan en om dagen te organiseren zodat ze meer contact krijgen met de "buiten" wereld.
Dat is waar we uw steun op financieel gebied goed kunnen gebruiken.
Alvast onze hartelijke dank.

Bekijk ons sponsorprogramma en doe mee!

Sponsoren zijn onmisbaar bij de realisatie van ons doel. Er zijn diverse mogelijkheden waarop u ons kunt ondersteunen. Uiteraard doen wij daar graag iets voor terug.

U kunt een bedrag over maken op:
rekening nr. NL67RABO0108385000 t.n.v Stichting Zeeuws LEF te Middelburg.

Alle hieronder vermelde tegenprestaties blijven staan tot 12 maanden na betaling. Stichting Zeeuws LEF dankt u voor uw bijdragen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Particulieren sponsoren:

Particulieren kunnen onder vermelding van naam en woonplaats een bedrag over maken.
Als tegenprestatie nemen wij u op in de lijst. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donateur:

Draagt u de stichting een warm hart toe dan kunt u ook donateur worden.
Als tegenprestatie nemen wij u op in de lijst. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bedrijven sponsoren:

Na overmaking van uw sponsorbijdrage vertonen wij uw logo en een link naar uw website.