De bewoners

Op 1 februari 2014 zijn we gestart met 5 bewoners, 3 mannen en 2 vrouwen. Op dit moment wonen er in totaal 9 mannen en 1 vrouw.
Momenteel hebben we wachtlijst.

De bewoners van Zeeuws LEF hebben een diagnose in het Autisme Spectrum. Ze zijn in de leeftijd van 22 tot 30 jaar en hebben een normale intelligentie. Zo zijn ze in staat, met ondersteuning zelfstandig te wonen.
De overstap naar zelfstandig wonen is er een met veel verandering, wat voor hen extra moeilijk is.

We zijn zo op de naam Zeeuws LEF uitgekomen, door onze kinderen, die blijk geven van LEF

Zij wilden hoe dan ook de stap naar zelfstandig wonen/leven in de samenleving maken !

De bewoners wonen zelfstandig met een eigen inkomen, bijvoorbeeld salaris en/of een (Wajong)uitkering.

De begeleiding wordt individueel op maat gegeven, met kennis van autisme, maar ook sociaal gericht en wordt betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).