Welkom op de website van Zeeuws Lef Middelburg

Stichting Zeeuws Lef is een wooninitiatief voor jongeren met een vorm van autisme met  een normale intelligentie.

Onze bewoners hebben extra ondersteuning nodig op hun weg naar zelfstandigheid.

Hiervoor is Lef nodig!! Zeeuws Lef!!

Een passende en veilige woonomgeving is hierbij van groot belang. Daarom heeft  Zeeuws Lef een kleinschalig woonproject gerealiseerd van 8 woningen met een gemeenschappelijk zorgwoning.  Ons doel is voor hen een situatie te creëren, waarin  zij de gelegenheid krijgen om een zo zelfstandig mogelijk  leven op te bouwen. De begeleiding zal zich voornamelijk richten op het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid.  Hiervoor maakt de begeleiding samen met de bewoner en ouders een zorgplan.

Individuele begeleiding, maar ook groepsbegeleiding behoren tot de mogelijkheden. En  er wordt 24 uurs-zorg geboden in de vorm van een telefonische bereikbaarheidsdienst.

Om de zorg te realiseren werken wij samen met Woondroom Zorg.  De begeleiding heeft kennis van autisme en is sociaal gericht. Zij worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget. (PGB.)

Naast de professionele ondersteuning is de betrokkenheid van de ouders van groot belang. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich in blijven zetten om Zeeuws Lef te laten voortbestaan. U moet hierbij denken aan taken in bestuur, vergaderingen en/of activiteiten die hieruit voortvloeien.

Zo kunnen onze jongeren midden in de samenleving staan en toch veilig wonen! 

Midden in de samenleving en toch veilig!