Stichting Zeeuws Lef is een wooninitiatief voor bewoners met autisme en een normale intelligentie. Ons doel is om deze bewoners te ondersteunen bij hun weg naar zelfstandigheid. Daar komt natuurlijk wat ‘Zeeuws Lef’ bij kijken!

Binnen ons appartementencomplex in Middelburg bieden we 9 zelfstandige woonruimtes aan voor bewoners met autisme. Ons doel is om onze bewoners te ondersteunen zelfstandiger te worden. De nadruk ligt hierbij op het bieden van duidelijkheid, structuur en veiligheid. Daarnaast hebben we een gemeenschappelijk appartement, ‘het Honk’.

Onze begeleiders zijn opgeleid en gespecialiseerd in de begeleiding van bewoners met autisme en werken vanuit ‘de bedoeling’. De woonbegeleiding is in dienst van WoondroomZorg en zijn er voor zowel individuele- als groepsbegeleiding. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag bereikbaar via telefoon voor ongeplande zorgvragen.

Dit ouderinitiatief is gebaseerd op gezamenlijke zorg uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) en de eigen regie van de bewoners en betrokken ouders. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn en samen met hun kinderen de verantwoordelijkheid dragen van het ouderinitiatief. Ze helpen actief mee met het bestuur, vergaderingen en andere activiteiten die bij Zeeuws Lef horen. Op die manier creëren we een samenwerkingsverband dat de zelfstandigheid van de bewoners met autisme bevordert.

Met Stichting Zeeuws Lef willen we ervoor zorgen dat bewoners met autisme volop kunnen meedoen in de samenleving, terwijl ze toch een veilige plek hebben om te wonen.